Funkcije programa Edix

Artikli

 • Iskanje in sortiranje po vseh ključih
 • Zahtevno iskanje artiklov (v ključu)
 • Vsak artikel ima lahko do 100 fotografij
 • Tiskanje črtne kode
 • Vnos črtne kode s samodejnim izračunom zadnje kontrolne številke
 • Knjiženje inventure z inventurnimi izpisi
 • Trije tipi blagovnih skupin artiklov
 • Uvoz / izvoz novih ali spremenjenih artiklov (za uskladitev enotnosti baze artiklov več poslovalnic)
 • Rok uporabe artiklov z izpisom seznama s poteklim rokom
 • Izpisi zalog artiklov po skupinah, dobaviteljih
 • Nastavitev minimalnih in maksimalnih zalog za avtomatsko naročanje

Partnerji

 • Izdelava dokumentov za določenega partnerja na poljuben dan (rokovnik)
 • Fotografije partnerjev
 • Kartice partnerjev
 • Pregled prometa za partnerja
 • Sortiranje po nazivu ali opisu
 • Iskanje po vseh ključih in hkratno filtriranje zadetkov

Dobava

 • Redna dobava / konsignacija
 • Tiskanje deklaracij ali cen za prevzeto blago (po želji grafično ali ASCII format odvisno od vrste tiskalnika)
 • Izvoz / uvoz dobavnic
 • Sprotno ali naknadno knjiženje dobave
 • Prevzemni list / predprevzemni list
 • Knjiženje letne inventure, kontrolne inventure
 • Izpis za partnerja
 • Seznam za knjigovodstvo
 • Avtomatično knjiženje uskladitvene dobavnice zaradi sprememb DDV ob prodaji

Prejeti računi

 • Evidenca plačanih, zapadlih, neplačanih računov za partnerja po obdobju
 • Možnost uvoza iz prevzemnic.
 • Izvoz nalogov v ProKLIK NLB in nekatere ostale aplikacije elektronskega bančništva

Ostale evidence

 • Tdr obrazec
 • Knjiga izdanih računov
 • Prevzemni listi
 • Statistika prodaje
 • Zaključek blagajne
 • Pregled zaslužka (grafično)
 • Kartica artikla
 • Izpis razlik v ceni

Blagajna v programu Edix

 • Redna prodaja za poljubnega ali znanega kupca
 • Prodaja za davčne zavezance
 • Prodaja na t.i. odprte račune (ob zaključku odprtega računa je možno odločanje o gotovinski prodaji ali izdaji blaga preko dobavnice - izdajnice)
 • Izdaja blaga preko dobavnic - izdajnic z možnostjo izpisa na POS tiskalnik ali A4 tiskalnik (za nadaljnje avtomatično fakturiranje)
 • Avtomatično poizvedovanje o največjem možnem popustu
 • Branje in določitev fiksnih popustov za znanega kupca
 • Blokada (opozorilo) ob izdaji blaga znanemu kupcu z zapadlimi postavkami
 • Avtomatično generiranje in izpis Tax free obrazca
 • Možnost znižanja DDV stopnje ob prodaji
 • Prikaz zneska računa v EUR + dve dodatni valuti
 • Prikaz registriranja na posebnem prikazovalniku za stranke
 • Knjiženje vračil DDV

Fakturiranje

 • Računi / Predračuni
 • Evidenca datumov plačil (plačan predračun avtomatično tvori nov račun)
 • Opisne postavke, storitvene postavke, materialne postavke (na računu lahko razknjižite več materialov, ki predstavljajo izdelek, na računu pa prikažete samo končni izdelek - izdelava sestavnice ob prodaji)
 • Delna plačila - Avansni računi
 • Izvozni računi (brez rekapitulacije DDV v poljubni valuti - avtomatičen preračun)
 • Izpis dobavnice-izdajnice za račun
 • Avtomatično knjiženje računov za dobavnice-izdajnice izdane preko blagajne
 • Izpis obvestila o evidentirani realizaciji plačil računov za posameznega kupca (odprte postavke)
 • Avtomatično ustvarjanje seznama kupcev v blokadi

Sistemske operacije

 • Arhiviranje podatkov (arhivski direktorij ali prenosni medij) z avtomatičnim opozarjanjem po prednastavljenem številu dni
 • Oblikovanje RTF in MDB dokumentov
 • Servisne funkcije (servis artiklov, servis partnerjev, prepis podatkov, kreiranje razlik v ceni)
 • Uvozi podatkov
 • Prehod v novo leto
 • Komunikacija s prenosnimi terminali PSION
 • Nastavitve delovanja programa Edix

Funkcij programa Edix je dejansko precej več, zato smo omenili samo nekaj najpomembnejših.

V primeru, da si želite ustvariti popolno predstavo o zmožnostih programa Edix (tudi v kombinaciji s programi iz skupine Microsoft Office), vas prosimo, da se naročite na brezplačno predstavitev programa, na našem elektronskem naslovu:

info@program-edix.com